De behoefte aan verbinders wordt groter, dat komt niet alleen door polarisatie. Er zijn maar weinig mensen die daar van nature goed in zijn. Zowel binnen als buiten de organisatie is het soms lastig om goed in gesprek te komen. Verbinden lukt pas als er een mate van wederzijds begrip is, spreken wij elkaars taal, verstaan wij elkaar? Pas als we starten met luisteren kunnen we volgende stappen zetten.

Het gesprek op gang brengen, overeenkomsten zoeken, gaat veel eenvoudiger als je snapt wat de ander beweegt. Omdat ik midden tussen specialisten, bestuurders en mensen op de werkvloer heb gewerkt, in veel verschillende organisaties, zie ik snel waar mogelijkheden liggen. Dat gecombineerd met mijn nieuwsgierigheid en mijn kennis van organisatiemodellen en procesoptimalisatie maakt dat we al snel veel dieper over de inhoud van het werk praten. Kansen en bedreigingen zijn geen ver van mijn bed show meer, we gaan er echt mee aan de slag.

Ik zet mij graag in voor de kwetsbare mens, dat maakt dat ik kies voor de domeinen zorg en onderwijs om mijn kwaliteiten in te zetten.

Vormen van inzet:
# Interim management
# projectmanagement
# Scan – Analyse- Advies- Trainingstraject
# Sparringpartner

Mijn passie is om ervoor te zorgen dat medewerkers beter in staat zijn om zelfstandig en als team kwaliteit te leveren. Wat zijn de kaders en hoe denk je daar ook buiten.
Mijn ervaring om mensen mee te krijgen, processen te verbeteren en te werken vanuit vertrouwen is gericht op het realiseren van werkplezier én resultaat. Leuk werk ontstaat als je focus op de juiste dingen legt en hier mee aan de slag gaat.

Bel voor een vrijblijvend gesprek: telefoon Haiko 06-37175420 of mail h.neidig@goedmanagement.nl

Goed: Focus op ‘in een keer goed’. Het voorkomen van grote fouten door een paar stappen vooruit te denken. En dat op een manier die niet remmend is voor de organisatie: aan de slag, uitproberen wat werkt en leren in de praktijk. Als medewerkers voldoende vertrouwen hebben om samen op weg te gaan, komt het resultaat al lerend. Je leert het meest van fouten, je hoeft niet alle fouten zelf te maken.

Management: Vanuit visie op weg naar resultaat. Met elkaar aan de slag om te groeien. Faciliteren wat nodig is: richting, houvast, vertrouwen, vragen en luisteren.

.nl: Werkgebied is Noord Nederland.